سیاست های اطلاعات غلط

سیاست های اطلاعات غلط

انواع خاصی از محتوای گمراه کننده یا فریب کارانه با خطر جدی آسیب رسانی در یوتیوب مجاز نیستند. این مساله شامل انواع خاصی از اطلاعات غلط و نادرست است که می‌تواند به دنیای واقعی آسیب برساند، مانند ترویج درمان‌ها یا مداواهای مضر، انواع خاصی از محتوای دست ...

سیاست های یوتیوب

سیاست‌های اطلاعات غلط پزشکی در مورد کووید-19

یوتیوب محتوایی درباره کووید-19 که خطر جدی آسیب های فاحش را به همراه دارد، مجاز نمی‌داند. یوتیوب به محتوایی که اطلاعات غلط پزشکی را منتشر می کند که با اطلاعات پزشکی مقامات محلی بهداشت (LHA) یا سازمان بهداشت جهانی (WHO) در مورد COVID-19 در تضاد است ...

سیاست های یوتیوب

سیاست های اطلاعات غلط در انتخابات

انواع خاصی از محتوای گمراه کننده یا فریب کارانه با خطر جدی آسیب رسانی در یوتیوب مجاز نیستند. این شامل انواع خاصی از اطلاعات نادرست است که می‌تواند به دنیای واقعی آسیب برساند، مانند انواع خاصی از محتوای دستکاری شده فنی، و محتوایی که در فرآیندهای دموک ...

اطلاعات غلط واکسن

اطلاعات غلط واکسن

یوتیوب به محتوایی که با انتشار اطلاعات نادرست پزشکی درباره واکسن‌هایی که در حال حاضر تجویز می‌شوند و توسط مقامات بهداشتی محلی و سازمان بهداشت جهانی (WHO) ایمن و مؤثر هستند، خطر آسیب جدی ایجاد می‌کند، اجازه انتشار نمی‌دهد. این به محتوایی محدود می‌شود ...

سیاست های سلاح گرم در یوتیوب

سیاست های سلاح گرم در یوتیوب

محتوایی که برای فروش سلاح گرم، آموزش بینندگان در مورد نحوه ساخت سلاح گرم، مهمات، و لوازم جانبی خاص، یا آموزش بینندگان در مورد نحوه نصب آن لوازم جانبی باشد در یوتیوب مجاز نیست. یوتیوب نباید به عنوان پلتفرمی برای فروش سلاح گرم یا لوازم جانبی ذکر شده د ...

سیاست‌های خدمات و کالاهای غیر قانونی یا تحت نظارت در یوتیوب

سیاست های خدمات و کالاهای غیر قانونی یا تحت نظارت در یوتیوب

محتوایی که هدف آن فروش برخی کالا های غیر قانونی و خدمات تحت نظارت است، در یوتیوب مجاز نیست. اگر محتوایی پیدا کردید که این سیاست‌ها را نقض می‌کند، آن را گزارش کنید. دستورالعمل‌ گزارش تخلف از دستورالعمل‌های انجمن ما در اینجا موجود است. اگر چند ویدی ...

سیاست‌های آزار و اذیت و مزاحمت سایبری

سیاست‌های آزار و اذیت و مزاحمت سایبری

محتوایی که افراد را تهدید کند در یوتیوب مجاز نیست. همچنین محتوایی را که فردی را با توهین‌های طولانی یا مخرب بر اساس ویژگی‌های ذاتی هدف قرار می‌دهد، مجاز نمی‌دانیم. این ویژگی ها شامل وضعیت گروه محافظت شده یا ویژگی های فیزیکی آنها می شود. اگر محتوا ...

سیاست‌های ترویج تنفر در یوتیوب

سیاست‌های ترویج تنفر در یوتیوب

سخنان مشوق تنفر در یوتیوب مجاز نیستند. محتوایی را که خشونت یا نفرت علیه افراد یا گروه‌ها بر اساس یکی از ویژگی‌های زیر را ترویج می‌کند حذف می‌کنیم: سنکاست (طبقه‌ی اجتماعی)معلولیتقومیتهویت و بیان جنسیتیملیتنژادوضعیت مهاجرتمذهبجنسیت / هویت جنسیتیجهت ...

سیاست های سازمان‌های تبهکار و خشن در یوتیوب

سیاست های سازمان‌های تبهکار و خشن در یوتیوب

محتوایی که برای ستایش، تبلیغ یا کمک به سازمان‌های تبهکار جنایتکار و خشن باشد، در یوتیوب مجاز نیست. این سازمان ها مجاز به استفاده از یوتیوب برای هیچ هدفی، از جمله استخدام نیرو، نیستند. اگر محتوایی پیدا کردید که این خط‌مشی را نقض می‌کند، آن را گزار ...

YouTube Kids

سیاست های محتوا برای YouTube Kids

سیاست‌های محتوا برای YouTube Kids برنامه YouTube Kids به گونه‌ای طراحی شده است که مکان امن‌تر و ساده‌تری برای کودکان باشد تا علایق خود را از طریق ویدیوی آنلاین کشف کنند. این برنامه جداگانه یک نسخه فیلتر شده از یوتوب است و دارای مجموعه بسیار کوچکت ...