سیاست های اکانت‌های غیرفعال

به طور کلی، از کاربران انتظار می‌رود در جامعه‎‌ی یوتوب فعال باشند. اگر یک اکانت مقدار زیادی غیرفعال باشد، ممکن است بدون اطلاع رسانی از طرف یوتیوب بازپس گیری شود. کارهایی که شامل عدم فعالیت می‌شوند می‌توانند شامل موارد زیر باشند:

  • برای حداقل شش ماه وارد سایت نشدن.
  • هرگز محتوای ویدیویی آپلود نکردن.
  • به صورت فعال درگیر با تماشای ویدیو‌ها یا کامنت گذاری در کانال‌ها نبودن

تشویق به تخلف از شرایط استفاده از خدمات

اگر محتوایی منتشر کنید که کاربران را به تخلف از شرایط استفاده از خدمات تشویق نماید، ممکن است محتوا حذف شود، اکانت شما جریمه شود، و در برخی موارد شاید اکانت شما بسته شود.

منتشر کردن محتوای حذف شده قبلی، یا محتوایی از سازندگان فسخ شده یا محدود شده

اگر محتوایی را که قبلاً به دلیل نقض شرایط خدمات ما حذف شده است، محتوای تولید شده توسط سازندگان با محدودیت فعلی است، یا محتوایی از سازندگانی که تحت شرایط ما فسخ شده اند را منتشر کنید، ممکن است محتوا حذف شود، حساب شما جریمه شود و در برخی موارد ممکن است حساب شما بسته شود.

شرایط سنی در محصولات گوگل

اگر فکر کنیم سن شما برای استفاده از یوتوب کافی نیست، ممکن است از شما بخواهیم تا سن خود  را تأیید کنید. می‌توانید در اینجا بیشتر در مورد این فرآیند مطالعه کنید.