ممکن است برخی از الفاظ مثل الفاظ رکیک برای بینندگان زیر 18 سال مناسب نباشد. ممکن است هنگام تصمیم‌گیری در مورد اعمال محدودیت سنی یا حذف محتوا، عوامل زیر را در نظر بگیریم. به خاطر داشته باشید که این لیست کامل نیست.

  • استفاده از الفاظ یا روایت‌های صریح و بی‌پرده جنسی.
  • استفاده بیش از حد از فحاشی و این الفاظ در ویدیو.
  • استفاده از الفاظ بسیار رکیک در عنوان ویدیو، تامبنیل یا متادیتای مرتبط با ویدیو.

مثال‌ها ی الفاظ رکیک در یوتیوب

در اینجا چند نمونه از محتوایی که ممکن است مشمول محدودیت سنی شود آورده‌ایم:

  • ویدیویی متمرکز بر استفاده از کلمات رکیک مانند مجموعه تصاویر یا کلیپ‌های بدون موضوع
  • ویدیویی در مورد دعواهای رانندگی که در آن الفاظ رکیک زیاد استفاده شود.
  • ویدیویی که در آن از الفاظ خیلی رکیک در یک درگیری یا در زمان توصیف اعمال خشونت آمیز استفاده شود.