گوگل فروش یا تبلیغ برای فروش کالاهای تقلبی را در محصولات خود از جمله یتیوب ممنوع می کند. کالاهای تقلبی حاوی یک علامت تجاری یا آرم است که با علامت تجاری دیگری یکسان است یا اساساً قابل تشخیص نیست. آن‌ها ویژگی‌های برند محصول را تقلید می‌کنند تا خود را به‌عنوان محصول واقعی صاحب برند معرفی کنند.

کانال‌هایی که کالاهای تقلبی را تبلیغ می کنند یا می فروشند ممکن است بسته شوند.

اگر فکر می‌کنید ویدیو یا کانالی کالاهای تقلبی را می‌فروشد یا تبلیغ می‌کند، می‌توانید از طریق فرم آنلاین ما شکایت جعل ارائه کنید.

شکایت جعل ارسال کنید

برای بررسی باید شکایت شما را در این قالب دریافت کنیم. تیم ما شکایت شما را بررسی می‌کند و در صورت نقض سیاست جعل گوگل، محتوا را حذف می‌کند.

همچنین شکایات تقلبی آزاد را که از طریق ایمیل، فکس و پست ارسال می‌شوند، می‌پذیریم.

به خاطر داشته باشید که سوء استفاده از فرم های قانونی ما ممکن است منجر به فسخ حساب یوتیوب شما شود.