یوتیوب مکانی است که مردم برای به اشتراک گذاشتن داستان خود، ابراز عقیده و تعامل با یکدیگر به آن می‌آیند. ما می خواهیم اطمینان حاصل کنیم که سازندگان و بینندگان از انجام این کار احساس امنیت می‌کنند. در حالی که اکثر سازندگان و بینندگان یوتوب می‌خواهند به اشتراک بگذارند، یاد بگیرند و ارتباط برقرار کنند، ما می‌دانیم که مواردی از سوء استفاده یا حتی آزار و اذیت نیز وجود دارد. در مورد سیاست‌ها و ابزارهای موجود برای محافظت از شما در یوتوب در زیر بیشتر بیاموزید.

تبلیغات در گوگل

سیاست های مربوط به ترویج نفرت و آزار و اذیت

یوتوب سیاست‌های دقیقی برای حفاظت از شما در برابر نفرت پراکنی و آزار و اذیت دارد:

نفرت پراکنی کلامی: این سیاست از گروه های خاص و اعضای آن گروه ها محافظت می کند. ما وقتی کلام را مشوق نفرت می‌پنداریم که را بر اساس ویژگی‌های محافظت‌شده مانند سن، جنسیت، نژاد، طبقه، مذهب، گرایش جنسی، یا وضعیت کهنه سربازان، مخاطبان را تحریک کرده و به نفرت یا خشونت علیه گروه‌ها تشویق کند. درباره سیاست‌های ترویج تنفر ما بیشتر بیاموزید.

آزار و اذیت: این سیاست از افراد خاصی محافظت می کند. ما محتوا را زمانی  مصداق مزاحمت در نظر می‌گیریم که فردی را با توهین های طولانی مدت یا بدخواهانه بر اساس ویژگی های ذاتی، از جمله وضعیت گروه محافظت شده ایشان یا ویژگی های فیزیکی او هدف قرار دهد. این همچنین شامل رفتارهای آسیب زننده مانند تهدید، قلدری، انتشار اسناد و یا اطلاعات شخصی افراد در اینترنت، یا تشویق کردن رفتار توهین آمیز در طرفداران می شود. درباره سیاست‌های آزار و اذیت ما بیشتر بیاموزید.

ابزاری برای محافظت از خود

ما محافظت از سازندگان، هنرمندان و کاربران در یوتوب را جدی می‌گیریم. به همین دلیل است که ما شما را تشویق می‌کنیم که از ابزارهای مختلفی که در زیر فهرست شده‌اند استفاده کنید تا در هنگام استفاده از یوتوب احساس امنیت کنید.

محتوای نامناسب یا توهین آمیز و کاربران را گزارش کنید

محتوا یا کامنت‌های نامناسب یا توهین آمیز و کاربران متخلف را بلاک کنید

حساب خود را ایمن نگه دارید

اگر نگران امنیت و این مساله هستید که حساب شما هک، ربوده یا در معرض خطر قرار گرفته است، به مقاله حساب یوتوب خود را ایمن سازید مراجعه کنید و مراحل محافظت از حساب خود را دنبال کنید.