قوانین افترا در کشورها متفاوت است، اما معمولاً به محتوایی مربوط می شود که به شهرت شخص یا کسب و کار دیگری لطمه می زند. اگرچه تعریف افترا در سراسر جهان متفاوت است، اما به طور کلی، افترا به هر گونه اظهارات نادرستی گفته می شود که برای شهرت فردی مضر است یا باعث دوری جستن یا دوری از کسی می‌شود.

ما ملاحظات قانونی محلی را در فرآیند مسدود کردن افترا در نظر می گیریم و در برخی موارد، به حکم دادگاه نیاز داریم. برای اینکه بتوانیم درخواست مسدودسازی افترا را پردازش کنیم، این ادعا باید مشخص و قویاً پشتیبانی شود. به عنوان مثال، باید توضیح دهد که چرا معتقدید این اظهارات نادرست است و چگونه به اعتبار شما آسیب می رساند.

در برخی موارد، آپلودکنندگان با کمال میل محتوای مضر را حذف می کنند. از آنجایی که دریافت حکم دادگاه می تواند پرهزینه و زمان بر باشد، ما کاربران را تشویق می کنیم که مستقیماً با آپلودکنندگان محتوای مورد نظر تماس بگیرند.

اگر نمی‌توانید به آپلودکننده دسترسی پیدا کنید، در نظر بگیرید که آیا ویدیو مطابق با استانداردهای حذف تحت سیاست حریم شخصی یا آزار و اذیت ما است یا خیر.