گوگل ترند

گوگل ترند چیست؟

گوگل ترند یک ابزار رایگان است که محبوبیت عبارات جستجوی گوگل را با استفاده از داده های زمان واقعی تجزیه و تحلیل می کند. به کاربران نشان می‌دهد که افراد چه چیزی را تحت تأثیر زمان، فصل و مکان جستجو می‌کنند. سپس می توانید از این اطلاعات برای اطلاع رس ...