سیاست‌های محتوای خطرناک و مضر در یوتیوب

سیاست‌های محتوای خطرناک و مضر در یوتیوب

یوتیوب محتوایی را مجاز نمی‌داند که فعالیت‌های خطرناک یا غیرقانونی را تشویق کند که خطر آسیب جسمی جدی یا مرگ را در پی دارند. اگر محتوایی پیدا کردید که این سیاست‌ها را نقض می‌کند، آن را گزارش کنید. دستورالعمل‌های گزارش تخلف از دستورالعمل‌های انجمن م ...

سیاست‌های محتوای خشونت آمیز در یوتیوب

سیاست‌های محتوای خشونت آمیز در یوتیوب

محتوای خشونت‌آمیز با هدف شوکه کردن یا منزجر کردن بینندگان، یا محتوایی که دیگران را به انجام اعمال خشونت آمیز تشویق می‌کند، در یوتیوب مجاز نیست. اگر فکر می کنید کسی در معرض خطر قریب الوقوع است، باید با سازمان مجری قانون محلی خود تماس بگیرید تا وضع ...

سیاست‌های آزار و اذیت و مزاحمت سایبری

سیاست‌های آزار و اذیت و مزاحمت سایبری

محتوایی که افراد را تهدید کند در یوتیوب مجاز نیست. همچنین محتوایی را که فردی را با توهین‌های طولانی یا مخرب بر اساس ویژگی‌های ذاتی هدف قرار می‌دهد، مجاز نمی‌دانیم. این ویژگی ها شامل وضعیت گروه محافظت شده یا ویژگی های فیزیکی آنها می شود. اگر محتوا ...

سیاست‌های ترویج تنفر در یوتیوب

سیاست‌های ترویج تنفر در یوتیوب

سخنان مشوق تنفر در یوتیوب مجاز نیستند. محتوایی را که خشونت یا نفرت علیه افراد یا گروه‌ها بر اساس یکی از ویژگی‌های زیر را ترویج می‌کند حذف می‌کنیم: سن کاست (طبقه‌ی اجتماعی) معلولیت قومیت هویت و بیان جنسیتی ملیت نژاد وضعیت مها ...

سیاست های سازمان‌های تبهکار و خشن در یوتیوب

سیاست های سازمان‌های تبهکار و خشن در یوتیوب

محتوایی که برای ستایش، تبلیغ یا کمک به سازمان‌های تبهکار جنایتکار و خشن باشد، در یوتیوب مجاز نیست. این سازمان ها مجاز به استفاده از یوتیوب برای هیچ هدفی، از جمله استخدام نیرو، نیستند. اگر محتوایی پیدا کردید که این خط‌مشی را نقض می‌کند، آن را گزار ...