سیاست های اطلاعات غلط

سیاست های اطلاعات غلط

انواع خاصی از محتوای گمراه کننده یا فریب کارانه با خطر جدی آسیب رسانی در یوتیوب مجاز نیستند. این مساله شامل انواع خاصی از اطلاعات غلط و نادرست است که می‌تواند به دنیای واقعی آسیب برساند، مانند ترویج درمان‌ها یا مداواهای مضر، انواع خاصی از محتوای دست ...

اطلاعات غلط پزشکی

سیاست‌های اطلاعات غلط پزشکی در مورد کووید-19

یوتیوب محتوایی درباره کووید-19 که خطر جدی آسیب های فاحش را به همراه دارد، مجاز نمی‌داند. یوتیوب به محتوایی که اطلاعات غلط پزشکی را منتشر می کند که با اطلاعات پزشکی مقامات محلی بهداشت (LHA) یا سازمان بهداشت جهانی (WHO) در مورد COVID-19 در تضاد است ...

انتخابات | سیاست های اطلاعات غلط در انتخابات

سیاست های اطلاعات غلط در انتخابات

انواع خاصی از محتوای گمراه کننده یا فریب کارانه با خطر جدی آسیب رسانی در یوتیوب مجاز نیستند. این شامل انواع خاصی از اطلاعات نادرست است که می‌تواند به دنیای واقعی آسیب برساند، مانند انواع خاصی از محتوای دستکاری شده فنی، و محتوایی که در فرآیندهای دموک ...

اطلاعات غلط واکسن

اطلاعات غلط واکسن

یوتیوب به محتوایی که با انتشار اطلاعات نادرست پزشکی درباره واکسن‌هایی که در حال حاضر تجویز می‌شوند و توسط مقامات بهداشتی محلی و سازمان بهداشت جهانی (WHO) ایمن و مؤثر هستند، خطر آسیب جدی ایجاد می‌کند، اجازه انتشار نمی‌دهد. این به محتوایی محدود می‌شود ...