اگر حساب YouTube Music دارید، ممکن است فضای سرور در اختیار شما قرار گیرد که در آن بتوانید محتوای خاصی را از رایانه خود آپلود و ذخیره کنید (به عنوان مثال فایل های موسیقی که ممکن است حاوی فراداده و هنر آلبوم باشند) (“محتوای موسیقی ذخیره شده”). اگر انتخاب کنید که محتوای موسیقی ذخیره شده را آپلود کنید، تمام حقوق موجود خود را در مورد محتوای موسیقی ذخیره شده حفظ خواهید کرد و یک نسخه از آن از طرف شما ذخیره خواهد شد.

اصول اولیه استرایک طبق دستورالعمل های انجمن

YouTube محتوای موسیقی ذخیره شده شما را از طریق حساب YouTube Music در دسترس شما قرار می دهد. محتوای موسیقی ذخیره شده شما فقط از طریق حساب YouTube Music شما قابل دسترسی است و ممکن است توسط شما با هیچ کس دیگری به اشتراک گذاشته نشود، از جمله کاربران YouTube که ممکن است بخشی از حساب Google یا YouTube Family Plan شما باشند.

شما از نظر قانونی مسئول محتوای موسیقی ذخیره‌شده‌ای هستید که در YouTube Music آپلود می‌کنید و نباید دارایی معنوی شخص ثالث (مانند مطالب دارای حق نسخه‌برداری) را وارد کنید، مگر اینکه از آن طرف اجازه داشته باشید یا از نظر قانونی این حق را داشته باشید.

ممکن است لازم باشد تغییرات لازم محدودی در محتوای موسیقی ذخیره شده شما ایجاد کنیم، همانطور که ممکن است برای عملکرد پخش در YouTube Music یا از طریق برنامه YouTube Music لازم باشد. YouTube محتوای موسیقی ذخیره شده شما را با اشخاص ثالث به اشتراک نخواهد گذاشت.