کالاهای تحت نظارت

سیاست های سلاح گرم در یوتیوب
  • 22 خرداد 1401
  • سپهر مبارک شاهی
سیاست های سلاح گرم در یوتیوب

محتوایی که برای فروش سلاح گرم، آموزش بینندگان در مورد نحوه ساخت سلاح گرم، مهمات، و لوازم جانبی خاص، یا آموزش بینندگان در مورد نحوه نصب آن

سیاست‌های خدمات و کالاهای غیر قانونی یا تحت نظارت در یوتیوب
  • 22 خرداد 1401
  • سپهر مبارک شاهی
سیاست های خدمات و کالاهای غیر قانونی یا تحت نظارت در یوتیوب

محتوایی که هدف آن فروش برخی کالا های غیر قانونی و خدمات تحت نظارت است، در یوتیوب مجاز نیست. اگر محتوایی پیدا کردید که این سیاست‌ها را نقض