سیاست های سلاح گرم در یوتیوب

سیاست های سلاح گرم در یوتیوب

محتوایی که برای فروش سلاح گرم، آموزش بینندگان در مورد نحوه ساخت سلاح گرم، مهمات، و لوازم جانبی خاص، یا آموزش بینندگان در مورد نحوه نصب آن لوازم جانبی باشد در یوتیوب مجاز نیست. یوتیوب نباید به عنوان پلتفرمی برای فروش سلاح گرم یا لوازم جانبی ذکر شده د ...

سیاست‌های خدمات و کالاهای غیر قانونی یا تحت نظارت در یوتیوب

سیاست های خدمات و کالاهای غیر قانونی یا تحت نظارت در یوتیوب

محتوایی که هدف آن فروش برخی کالا های غیر قانونی و خدمات تحت نظارت است، در یوتیوب مجاز نیست. اگر محتوایی پیدا کردید که این سیاست‌ها را نقض می‌کند، آن را گزارش کنید. دستورالعمل‌ گزارش تخلف از دستورالعمل‌های انجمن ما در اینجا موجود است. اگر چند ویدی ...